WIZARD2 Gamma Counters

  • Modelo / Serial
    WIZARD2 Gamma CountersWIZARD2 1-detector, 550 samples2470-0010Serial Numbers (SN):DG07129377, SGWZ33130034, SGWZ45130065, SGWZ32140180WIZARD2 2-detector, 550 2470-0020SN:DG12120038, SGWZ39130048WIZARD2 5-detector, 550 2470-0050 SN:SGWZ30140174, SGWZ46140216WIZARD2 5-detector, 10002470-0150 SN:SGWZ36130042WIZARD2 1-detector, 3",10002480-0010SN:DG10129717, DG03130240, SGWZ20130008, SGWZ23130015, SGWZ45130066, SGWZ08140110, SGWZ08140111ARTG number: 209297
  • Manufacturer
  • 1 Event

Fabricante

2 dispositivos con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

  • Modelo / Serial
    WIZARD2 Gamma Counters. An in vitro diagnostic medical device (IVD)WIZARD2 1-detector, 550 samplesCatalogue Number: 2470-0010WIZARD2 2-detector, 550 Catalogue Number: 2470-0020WIZARD2 5-detector, 550 Catalogue Number: 2470-0050 WIZARD2 1-detector, 3",1000Catalogue Number: 2480-0010Multiple Serial Numbers affectedARTG Number: 209297
  • Manufacturer