Aiming Arm 130° for TFN-ADVANCED (TFNA) System

Fabricante

Dispositivo con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

  • Modelo / Serial
  • Descripción del producto
    Medical Device Safety Alert: Synthes GmbH Aiming Arm 125° and Aiming Arm 130° for TFN-ADVANCED (TFNA) System
  • Manufacturer