Merilux

  • Modelo / Serial
    500411, 500415 500511, 500515, 500521 500531, 500533, 500535 500546, 500551, 500555 500561, 500570, 500571 500572, 500573, 500574 | All manufactured from January 2000 to December 2006.
  • Descripción del producto
    MD: Examination/treatment light
  • Manufacturer
  • 1 Event

Fabricante

Dispositivo con un nombre similar

Más información acerca de la data acá