Immunochemistry Systems • MODULAR ANALYTICS <E170> ref. 03617505001 • MODULAR ANALYTICS EVO <E170> ref. 04998642001 • Module cobas e 601 ref.04745922001 • Module cobas e 602 ref. 05990378001