AK 200 S and AK 200 ULTRA S nocturnal home hemodialysis machines

Fabricante

2 dispositivos con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

  • Modelo / Serial
  • Descripción del producto
    Medical Device Safety Alert: Gambro AK 200 S and AK 200 ULTRA S Nocturnal Home Hemodialysis Machines
  • Manufacturer
  • Modelo / Serial
    AK 200 S and AK 200 ULTRA S nocturnal home hemodialysis machinesARTG Number: 112135
  • Manufacturer