Dimension Vista System - Blood Urea Nitrogen (BUN) Flex

Fabricante

  • Empresa matriz del fabricante (2017)
  • Source
    NZMMDSA

2 dispositivos con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

  • Modelo / Serial
    Model: Dimension Vista Blood Urea Nitrogen (BUN) Well-to-Well accuracy shifts, Affected: 15215AE, 15243BB,15264BA,15299BB,15300BA, 15320BB, 15341AC
  • Manufacturer