Device Recall Bivona TTS (Tight to Shaft) Pediatric Tracheostomy Tube

Fabricante

  • Dirección del fabricante
    Smiths Medical ASD Inc., 6000 Nathan Ln N, Minneapolis MN 55442-1690
  • Empresa matriz del fabricante (2017)
  • Source
    USFDA