Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.

9 dispositivos en la base de datos

 • Modelo / Serial
  00720504022 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,22MMX40MM 61868161 00720504222 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,22MMX42MM 62075682 00720504622 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,22MMX46MM 61868174 00720504828 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX48MM 62099999 00720505228 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX52MM 61985379 00720505628 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX56MM 61739647 00720505828 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX58MM 61859335 00720506028 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX60MM 61868180 00720506228 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX62MM 61885454 61912432 00720506428 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX64MM 61763307 00721004222 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,22MMX42MM 62075683 00721004422 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,22MMX44MM 61792574 00721005028 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX50MM 61747148 61770547 61859658 00721005228 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX52MM 61747106 61812211 61830726 00721005628 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX56MM 62020209 00721006428 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX64MM 61836505 61855146 61954911 00721006628 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX66MM 61830949 00721006828 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX68MM 61885408 00721007028 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX70MM 61830844 61859307 00725504222 ACETAB.CUP, 0 DEG, 22MM X 42MM 61770545 61804351 61763316 61786342 61786341 61804383 00725504622 ACETAB.CUP, 0 DEG, 22MM X 46MM 61770407 61804495 00725504626 ACETAB.CUP, 0 DEG, 26MM X 46MM 61836909 00725504828 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 48MM 61947556 00725505232 ACETAB.CUP, 0 DEG, 32MM X 52MM 61747107 61763580 61786278 61830727 61859504 61859551 61879091 61879090 61912430 62002120 62075898 62100011 62115299 00725505432 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 54MM 61763443 61786289 61812220 61854565 61868305 61879040 61912416 61947555 61985264 62013146 62066591 62115776 00725505632 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 56MM 61763600 61804444 61912435 62002156 62039255 62062844 62062845 62115784 00725505828 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 58MM 61804502 61837084 00725505832 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 58MM 62039086 00725506028 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 60MM 61855145 00725506032 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 60MM 62075897 62100842 00725506228 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 62MM 61770404 00725506232 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 62MM 62087671 62087672 62100008 00725506428 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 64MM 61804463 61854444 00725506432 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 64MM 62075673 00725506628 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 66MM 61885383 00725506632 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 66MM 62075875 62100005 00725506828 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 68MM 61885410 00725506832 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 68MM 62091779 00725507028 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 70MM 61830845 61859308 00725507032 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 70MM 62075857 00726004222 ACETAB.CUP,10 DEG, 22MM X 42MM 61804352 61812219 61786434 61804386 61763388 00726004828 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 48MM 61854356 61860438 61868209 62008764 00726005028 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 50MM 61747062 61804506 61859667 61878894 61947703 61976855 62002987 62039360 62063078 00726005228 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 52MM 61964956 62064122 62087681 62115304 00726005232 ACETAB.CUP,10 DEG, 32MM X 52MM 61747120 61763581 61786280 61792602 61879104 61912431 61947575 61985342 62002123 62008989 62039411 62075899 62062910 62087682 62100014 62115305 00726005432 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 54MM 61747076 61763450 61786291 61860512 61912417 61947554 61955257 61976866 61985266 62013145 62066592 62066593 62115775 62115774 00726005632 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 56MM 61786224 61854602 61860631 61912436 61976925 61976926 62002157 62009002 62020437 62063038 62115785 00726005832 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 58MM 62002962 62008999 62020376 62116069 00726006032 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 60MM 61912429 61985228 62002828 62008790 62054549  00726006428 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 64MM 61762694 61860439 61860486 61885485 61947469 61976880 00726006432 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 64MM 62020184  00726006628 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 66MM 61762674 61854537 00726006632 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 66MM 62020226 62100007 00726006828 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 68MM 61885411 62075884 00726006832 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 68MM 62095411 00726007028 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 70MM 61831011 61859310 61946201 00726007032 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 70MM 61976770
 • Clasificación del producto
 • Clase de dispositivo
  2
 • ¿Implante?
  Yes
 • Distribución
  Nationwide and Foreign.
 • Descripción del producto
  00720504022 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,22MMX40MM || 00720504222 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,22MMX42MM || 00720504622 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,22MMX46MM || 00720504828 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX48MM || 00720505228 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX52MM || 00720505628 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX56MM || 00720505828 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX58MM || 00720506028 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX60MM || 00720506228 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX62MM || 00720506428 ACETAB.CUPW/SH,0DEG,28MMX64MM || 00721004222 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,22MMX42MM || 00721004422 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,22MMX44MM || 00721005028 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX50MM || 00721005228 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX52MM || 00721005628 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX56MM || 00721006428 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX64MM || 00721006628 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX66MM || 00721006828 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX68MM || 00721007028 ACETAB.CUPW/SH,10DEG,28MMX70MM || 00725504222 ACETAB.CUP, 0 DEG, 22MM X 42MM || 00725504622 ACETAB.CUP, 0 DEG, 22MM X 46MM || 00725504626 ACETAB.CUP, 0 DEG, 26MM X 46MM || 00725504828 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 48MM || 00725505232 ACETAB.CUP, 0 DEG, 32MM X 52MM || 00725505432 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 54MM || 00725505632 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 56MM || 00725505828 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 58MM || 00725505832 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 58MM || 00725506028 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 60MM || 00725506032 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 60MM || 00725506228 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 62MM || 00725506232 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 62MM || 00725506428 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 64MM || 00725506432 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 64MM || 00725506628 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 66MM || 00725506632 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 66MM || 00725506828 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 68MM || 00725506832 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 68MM || 00725507028 ACETAB.CUP, 0 DEG, 28MM X 70MM || 00725507032 ACET CUP, 0 DEG, 32MM X 70MM || 00726004222 ACETAB.CUP,10 DEG, 22MM X 42MM || 00726004828 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 48MM || 00726005028 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 50MM || 00726005228 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 52MM || 00726005232 ACETAB.CUP,10 DEG, 32MM X 52MM || 00726005432 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 54MM || 00726005632 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 56MM || 00726005832 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 58MM || 00726006032 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 60MM || 00726006428 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 64MM || 00726006432 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 64MM || 00726006628 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 66MM || 00726006632 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 66MM || 00726006828 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 68MM || 00726006832 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 68MM || 00726007028 ACETAB.CUP,10 DEG, 28MM X 70MM || 00726007032 ACET CUP, 10 DEG, 32MM X 70MM
 • Modelo / Serial
  00700504828 REV. SHELL LINER 0D 28X48 62192382 61924517 61979224 62102328 00701005028 REV. SHELL LINER 10D 28X50 61787378 61979209 62165315 62188095 00701005228 REV. SHELL LINER 10D 28X52 61979218 00701005428 REV. SHELL LINER 10D 28X54 61787382 62077039 00701005628 REV. SHELL LINER 10D 28X56 61799041 61976886 62165323 62188094 00701005828 REV. SHELL LINER 10D 28X58 61886620 62103434 00701006028 REV. SHELL LINER 10D 28X60 61979220 61979221 62077046 00701006228 REV. SHELL LINER 10D 28X62 61986244 62101503 62192380 00701006628 REV. SHELL LINE 10D 28X66 61787381 61979212 62042739 62042740 00702004828 REV. SHELL LINER 20D 28X48 61987076 00702005028 REV. SHELL LINER 20D 28X50 61987075 00702005228 REV. SHELL LINER 20D 28X52 62102429 00702005428 REV. SHELL LINER 20D 28X54 62103435 00702005628 REV. SHELL LINER 20D 28X56 61964049 62029515 62077034 62102329 00702006028 REV. SHELL LINER 20D 28X60 61787385 61853155 00702006228 REV. SHELL LINER 20D 28X62 61915568 61979214 62102867 00702006628 REV. SHELL LINER 20D 28X66 61787383 61787384 62102865
 • Clasificación del producto
 • Clase de dispositivo
  2
 • ¿Implante?
  Yes
 • Distribución
  Nationwide and Foreign.
 • Descripción del producto
  REV. SHELL LINER 0D 28X48 00700504828 || REV. SHELL LINER 10D 28X50 00701005028 || REV. SHELL LINER 10D 28X52 00701005228 || REV. SHELL LINER 10D 28X54 00701005428 || REV. SHELL LINER 10D 28X56 00701005628 || REV. SHELL LINER 10D 28X58 00701005828 || REV. SHELL LINER 10D 28X60 00701006028 || REV. SHELL LINER 10D 28X62 00701006228 || REV. SHELL LINE 10D 28X66 00701006628 || REV. SHELL LINER 20D 28X48 00702004828 || REV. SHELL LINER 20D 28X50 00702005028 || REV. SHELL LINER 20D 28X52 00702005228 || REV. SHELL LINER 20D 28X54 00702005428 || REV. SHELL LINER 20D 28X56 00702005628 || REV. SHELL LINER 20D 28X60 00702006028 || REV. SHELL LINER 20D 28X62 00702006228 || REV. SHELL LINER 20D 28X66 00702006628
 • Modelo / Serial
  00588606510 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 10MM 61769554 61780786 61803934 00588606512 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 12MM 61769555 61785358 00588606514 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 14MM 61746710 61769556 61785359 61803935 00588606517 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 17MM 61739874 61780787 61785360 61792655 61803936 61809005 00588606610 TM MONO TIB STR GRN SZ 6 10MM 61770839 61780793 61785374 61809020 61820718 61839382 00588606612 TM MONO TIB STR GRN SZ 6 12MM 61739882 61733397 61759778 61770840 61785375 61809018 61844376 00588606614 TM MONO TIB STR GRN SZ 6 14MM 61739885 61759779 61780795 61785376 61809015 00588606617 TM MONO TIB STR GRN SZ 6 17MM 61739883 61785377 61820719 00588606710 TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 10MM 61769582 61792678 61797213 61851763 00588606712 TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 12MM 61785386 61792681 61797214 61857235 00588606714 TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 14MM 61780797 61785387 61809058 00588606717 TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 17MM 61785388 61814249 00588607510 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 10MM 61785366 61803928 61820713 61844346 00588607512 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 12MM 61770823 61792661 61803929 61851753 00588607514 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 14MM 61739865 61785369 61803931 00588607517 TM MONO TIB STR GRN SZ 5 17MM 61785370
 • Clasificación del producto
 • Clase de dispositivo
  2
 • ¿Implante?
  Yes
 • Distribución
  Nationwide and Foreign.
 • Descripción del producto
  TM MONO TIB STR GRN SZ 5 - 00588606510 || TM MONO TIB STR GRN SZ 5 12MM - 00588606512 || TM MONO TIB STR GRN SZ 5 14MM - 00588606514 || TM MONO TIB STR GRN SZ 5 17MM - 00588606517 || TM MONO TIB STR GRN SZ 6 10MM - 00588606610 || TM MONO TIB STR GRN SZ 6 12MM - 00588606612 || TM MONO TIB STR GRN SZ 6 14MM - 00588606614 || TM MONO TIB STR GRN SZ 6 17MM - 00588606617 || TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 10MM - 00588606710 || TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 12MM - 00588606712 || TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 14MM - 00588606714 || TM MONO TIB STR BLUE SZ 7 17MM - 00588606717 || TM MONO TIB STR GRN SZ 5 10MM - 00588607510 || TM MONO TIB STR GRN SZ 5 12MM - 00588607512 || TM MONO TIB STR GRN SZ 5 14MM - 00588607514 || TM MONO TIB STR GRN SZ 5 17MM - 00588607517
 • Modelo / Serial
  00588605310 TM LPS TIB SZ 3 C/D, 10MM 61776840 61770817 61785352 61792636 61814243 61833815 61844337 61844340 61844341 00588605312 TM LPS TIB SZ 3 C/D, 12MM 61746696 61770813 61785354 61797196 61851748 00588605314 TM LPS TIB SZ 3 C/D, 14MM 61759785 61770812 61797197 00588605317 TM LPS TIB SZ 3 C/D, 17MM 61746694 61759789 61785353 00588605410 TM LPS TIB SZ 4 C/D, 10MM 61733406 61803955 61808992 61833823 61839387 61839369 00588605412 TM LPS TIB SZ 4 C/D, 12MM 61733410 61844343 00588605414 TM LPS TIB SZ 4 C/D, 14MM 61759795 61803956 00588605510 TM LPS TIB SZ 5 E/F, 10MM 61746720 61769557 61769558 61770832 61780784 61780785 61785367 61785368 61785373 61797210 61803932 61809010 61809011 61814248 61828080 61833827 61833828 61844353 61851754 61857226 00588605512 TM LPS TIB SZ 5 E/F, 12MM 61769560 61770830 61780783 61785371 61792657 61809008 61820712 61844345 61857227 00588605514 TM LPS TIB SZ 5 E/F, 14MM 61746717 61770829 61785372 61792662 00588605517 TM LPS TIB SZ 5 E/F, 17MM 61746718 61770828 61809007 00588605610 TM LPS TIB SZ 6 E/F, 10MM 61746706 61769562 61770835 61780792 61785382 61792667 61809028 61820717 61844374 61851755  00588605612 TM LPS TIB SZ 6 E/F, 12MM 61759777 61769563 61770836 61785383 61792668 61809022 61844375 00588605617 TM LPS TIB SZ 6 E/F, 17MM 61733395 00588605710 TM LPS TIB SZ 7 G/H, 10MM 61739892 61746727 61769584 61776823 61770841 61785389 61792684 61814253 61814254 61828091 00588605712 TM LPS TIB SZ 7 G/H, 12MM 61770842 61776824 61797215 61792686 00588605714 TM LPS TIB SZ 7 G/H, 14MM 61739886 61770843 61797216 61792687 00588605810 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 10MM 61733386 61776828 00588605812 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 12MM 61733388 00588605814 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 14MM 61769564 61776829 00588605814 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 14MM 61803938 61809059 00588605817 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 17MM 61769565 61792690 00588606310 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 10MM 61759790 61776841 61770810 61785355 61797198 61814244 61839385 61844342 00588606312 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 12MM 61746692 61770811 61785356 61792634 00588606314 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 14MM 61740717 61797199 00588606317 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 17MM 61785357 00588606410 TM LPS TIB SZ 4 E/F, 10MM 61733412 61752755 61769572 61776832 61770819 61770820 61792638 61792640 61792639 61803958 61803960 61803957 61828079 61828077 61833820 61833819 61839389 61839372 00588606412 TM LPS TIB SZ 4 E/F, 12MM 61752752 61769574 61776835 61792644 61808987 61844351 61857206 00588606414 TM LPS TIB SZ 4 E/F, 14MM 61733413 61769577 61792646  00588605510 TM LPS TIB SZ 5 E/F 10 MM   61746720 61769557 61769558 61770832 61780784 61780785 61785367 61785368 61785373 61797210 61803932 61809010 61809011 61814248 61828080 61833827 61833828 61844353 61851754 61857226  00588605512 TM LPS TIB SZ 5 E/F, 12MM  61769560 61770830 61780783 61785371 61792657 61809008 61820712 61844345 61857227  00588605514 TM LPS TIB SZ 5 E/F, 14MM  61746717 61770829 61785372 61792662  00588605517 TM LPS TIB SZ 5 E/F, 17MM  61746718 61770828 61809007  00588605610 TM LPS TIB SZ 6 E/F, 10MM 61746706 61769562 61770835 61780792 61785382 61792667 61809028 61820717 61844374 61851755  00588605612 TM LPS TIB SZ 6 E/F, 12 mm 61759777 61769563 61770836 61785383 61792668 61809022 61844375  00588605617 TM LPS TIB SZ 6 E/F, 17MM 61733395 00588605710 TM LPS TIB SZ 7 G/H, 10MM 61739892 61746727 61769584 61776823 61770841 61785389 61792684 61814253 61814254 61828091 00588605712 TM LPS TIB SZ 7 G/H, 12MM 61770842 61776824 61797215 61792686 00588605714 TM LPS TIB SZ 7 G/H, 14MM 61739886 61770843 61797216 61792687 00588605810 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 10MM 61733386 61776828 00588605812 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 12MM 61733388 00588605814 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 14MM 61769564 61776829 00588605814 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 14MM 61803938 61809059 00588605817 TM LPS TIB SZ 8 G/H, 17MM 61769565 61792690 00588606310 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 10MM 61759790 61776841 61770810 61785355 61797198 61814244 61839385 61844342 00588606312 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 12MM 61746692 61770811 61785356 61792634 00588606314 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 14MM 61740717 61797199 00588606317 TM LPS TIB SZ 3 E/F, 17MM 61785357  00588606410 TM LPS TIB SZ 4 E/F, 10MM 61733412 61752755 61769572 61776832 61770819 61770820 61792638 61792640 61792639 61803958 61803960 61803957 61828079 61828077 61833820 61833819 61839389 61839372 00588606412 TM LPS TIB SZ 4 E/F, 12MM 61752752 61769574 61776835 61792644 61808987 61844351 61857206 00588606414 TM LPS TIB SZ 4 E/F, 14MM 61733413 61769577 61792646
 • Clasificación del producto
 • Clase de dispositivo
  2
 • ¿Implante?
  Yes
 • Distribución
  Nationwide and Foreign.
 • Descripción del producto
  TM LPS TIB SZ 3 C/D, 10MM - 00588605310 || TM LPS TIB SZ 3 C/D, 12MM - 00588605312 || TM LPS TIB SZ 3 C/D, 14MM - 00588605314 || TM LPS TIB SZ 3 C/D, 17MM - 00588605317 || TM LPS TIB SZ 4 C/D, 10MM - 00588605410 || TM LPS TIB SZ 4 C/D, 12MM - 00588605412 || TM LPS TIB SZ 4 C/D, 14MM - 00588605414 || TM LPS TIB SZ 5 E/F 10 MM - 00588605510 || TM LPS TIB SZ 5 E/F, 12MM - 00588605512 || TM LPS TIB SZ 5 E/F, 14MM - 00588605514 || TM LPS TIB SZ 5 E/F, 17MM - 00588605517 || TM LPS TIB SZ 6 E/F, 10MM - 00588605610 || TM LPS TIB SZ 6 E/F, 12 mm - 00588605612 || TM LPS TIB SZ 6 E/F, 17MM - 00588605617 || TM LPS TIB SZ 7 G/H, 10MM - 00588605710 || TM LPS TIB SZ 7 G/H, 12MM - 00588605712 || TM LPS TIB SZ 7 G/H, 14MM - 00588605714 || TM LPS TIB SZ 8 G/H, 10MM - 00588605810 || TM LPS TIB SZ 8 G/H, 12MM - 00588605812 || TM LPS TIB SZ 8 G/H, 14MM - 00588605814 || TM LPS TIB SZ 8 G/H, 14MM - 00588605814 || TM LPS TIB SZ 8 G/H, 17MM - 00588605817 || TM LPS TIB SZ 3 E/F, 10MM - 00588606310 || TM LPS TIB SZ 3 E/F, 12MM - 00588606312 || TM LPS TIB SZ 3 E/F, 14MM - 00588606314 || TM LPS TIB SZ 3 E/F, 17MM - 00588606317 || TM LPS TIB SZ 4 E/F, 10MM - 00588606410 || TM LPS TIB SZ 4 E/F, 12MM -00588606412 || TM LPS TIB SZ 4 E/F, 14MM - 00588606414
 • Modelo / Serial
  00588604310 TM CR TIB SZ 3 C-H, 10MM 61746701 61746701 61746702 61752725 61759780 61769546 61776838 61776839 61770816 61785348 61797187 61792632 61792633 61797183 61797182 61797181 61797184 61820708 61820710 61820709 61833813 61839384 61833812 61844335 61844336 00588604312 TM CR TIB SZ 3 C-H, 12MM 61746699 61759781 61776842 61770815 61785349 61797192 61797191 61808975 61833814 61851747 00588604314 TM CR TIB SZ 3 C-H, 14MM 61740710 61785350 61797194 61808984 00588604317 TM CR TIB SZ 3 C-H, 17MM 61746678 61759782 61785351 00588604410 TM CR TIB SZ 4 C-H, 10MM 61733408 61752758 61752759 61759791 61759792 61776830 61770821 61770822 61792647 61792649 61792648 61803945 61803944 61803946 61809003 61809004 61820711 61828074 61828075 61833817 61833818 61839368 61839376 61839390 61857205 61857207 00588604412 TM CR TIB SZ 4 C-H, 12MM 61759793 61776831 61770818 61792651 61803950 61803951 61803952 61809002 61828076 61833821 61833822 61844350 61857204 00588604414 TM CR TIB SZ 4 C-H, 14MM 61733409 61769569 61792653 61803953 61808998 61839386 61857217 00588604417 TM CR TIB SZ 4 C-H, 17MM 61759794 61792654 61803954 00588604510 61746703 61746726 61769547 61770833 61770824 61769548 61780780 61785361 61785362 61780778 61780779 61797201 61792658 61803927 61809014 61809013 61814245 61797202 61814246 61828082 61828083 61828084 61833824 61833825 61839378 61844352 61851749 61857222 61857228 00588604512 TM CR TIB SZ 5 C-H, 12MM 61746719 61769550 61770831 61769551 61785363 61780782 61792659 61797204 61814247 61828085 61833829 61833826 61839380 61851752 00588604514 TM CR TIB SZ 5 C-H, 14MM 61770827 61785364 61797205 61792660 61828081 61844344 61857223 00588604517 TM CR TIB SZ 5 C-H, 17MM 61746709 61770825 61785365  00588604612 TM CR TIB SZ 6 C-H, 12MM 61733401 61746705 61759774 61770838 61780791 61785379 61792665 61809052 61809053 61828087 61851757 00588604614 TM CR TIB SZ 6 C-H, 14MM 61746707 61733402 61759775 61792666 61828088 61851761 00588604617 TM CR TIB SZ 6 C-H, 17MM 61759776 61785378 61809046 00588604710 TM CR TIB SZ 7 C-H, 10MM 61746730 61739891 61746729 61776818 61776819 61770845 61770846 61792672 61797212 61809055 61814252 61828089 61833834 61833832 61851764 61851765 00588604712 TM CR TIB SZ 7 C-H, 12MM 61739889 61746728 61770844 61776821 61797217 61792675 61814251 61828090 61833833 61844354 61851762 00588604714 TM CR TIB SZ 7 C-H, 14MM 61785384 61792676 61809056 00588604717 TM CR TIB SZ 7 C-H, 17MM 61776822 61785385 61809057 00588604810 TM CR TIB SZ 8 C-H, 10MM 61733390 61776826 61792688 61803937 61844355 00588604812 TM CR TIB SZ 8 C-H, 12MM 61769567 61776827 61792689 00588604814 TM CR TIB SZ 8 C-H, 14MM 61733392
 • Clasificación del producto
 • Clase de dispositivo
  2
 • ¿Implante?
  Yes
 • Distribución
  Nationwide and Foreign.
 • Descripción del producto
  TM CR TIB SZ 3 C-H, 10MM- 00588604310 || TM CR TIB SZ 3 C-H, 12 mm - 00588604312 || TM CR TIB SZ 3 C-H, 14MM - 00588604314 || TM CR TIB SZ 3 C-H, 17MM - 00588604317 || TM CR TIB SZ 4 C-H 10 MM - 00588604410 || TM CR TIB SZ 4 C-H, 12MM - 00588604412 || TM CR TIB SZ 4 C-H, 14MM - 00588604414 || TM CR TIB SZ 4 C-H, 17MM - 00588604417, 00588604510 || TM CR TIB SZ 5 C-H, 12MM - 00588604512 || TM CR TIB SZ 5 C-H, 14MM - 00588604514 || TM CR TIB SZ 5 C-H, 17MM - 00588604517, 00588604610 || TM CR TIB SZ 6 C-H, 12MM 00588604612 || TM CR TIB SZ 6 C-H, 14 MM 00588604614 || TM CR TIB SZ 6 C-H, 17 MM 00588604617 || TM CR TIB SZ 7 C-H, 10MM - 00588604710 || TM CR TIB SZ 7 C-H, 12MM - 00588604712 || TM CR TIB SZ 7 C-H, 14MM - 00588604714 || TM CR TIB SZ 7 C-H, 17MM - 00588604717 || TM CR TIB SZ 8 C-H, 10MM - 00588604810 || TM CR TIB SZ 8 C-H, 12MM - 00588604812 || TM CR TIB SZ 8 C-H, 14MM - 00588604814
4 más