Maquet/Datascope Intra-Aortic Balloon Pump (IABP)

Fabricante

  • Empresa matriz del fabricante (2017)
  • Source
    DHTGA

2 dispositivos con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

  • Modelo / Serial
    Maquet/Datascope Intra-Aortic Balloon Pump (IABP)Product Numbers: CS100i IABP, CS100 IABP, CS300 IABPPart Numbers: 0998-UC-0446HXX, 0998-UC-0479HXX, 0998-00-3013-XX, 0998-UC-3013-XX, 0998-00-3023-XX, 0998-UC-3023-XXARTG Number: 118266
  • Manufacturer