Device Recall Matrix MAX 3

  • Modelo / Serial
    Serial number 3072047
  • Distribución
    Worldwide Distribution-USA and Canada
  • Descripción del producto
    Matrix MAX3 Actuator, Catalog Number: MAX30 A300515A254L000, SKF USA, Inc. Norristown, PA 19403
  • Manufacturer
  • 1 Event

Fabricante

  • Dirección del fabricante
    Skf USA Inc, 1111 Adams Ave, Norristown PA 19403-2403
  • Source
    USFDA

2 dispositivos con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

  • Modelo / Serial
    Serial number L03684171
  • Distribución
    Worldwide Distribution-USA and Canada
  • Descripción del producto
    Matrix MAX3 Actuator, Catalog Number : MAX30 A300545A252L0V000, SKF USA, Inc. Norristown, PA 19403
  • Manufacturer
  • Modelo / Serial
    Serial number 3337328
  • Distribución
    Worldwide Distribution-USA and Canada
  • Descripción del producto
    Matrix MAX3 Actuator, Catalog Number: MAX30 A300545A2510V000, SKF USA, Inc. Norristown, PA 19403
  • Manufacturer