S/5 AESPIRE 7900 SMARTVENT ANESTHESIA SYSTEM - MAIN UNIT

 • Modelo / Serial
  Model Catalog: 1009-9012-000 (Lot serial: MANUFACTURER); Model Catalog: 1009-9012-000 (Lot serial: CONTACT); Model Catalog: 1009-9012-000 (Lot serial: >10 NUMBERS); Model Catalog: 1009-9002-000 (Lot serial: >10 NUMBERS); Model Catalog: 1009-9002-000 (Lot serial: MANUFACTURER); Model Catalog: 1009-9002-000 (Lot serial: CONTACT); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXL00153 AMXM00411); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXN00185 AMXN00499); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXM01179 AMXL00152); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXL00260 AMXL02044.); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXM00843 AMXM00845)
 • Descripción del producto
  S/5 AESPIRE 7900 SMARTVENT ANESTHESIA SYSTEM
 • Manufacturer
 • 1 Event

Fabricante

Dispositivo con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

 • Modelo / Serial
  Model Catalog: 1009-9012-000 (Lot serial: >10 contact mfg.); Model Catalog: 1009-9050-000 (Lot serial: >10contact mfg.); Model Catalog: 1011-9050-000 (Lot serial: >10 contact mfg.)
 • Descripción del producto
  S/5 AESPIRE 7900 SMARTVENT ANESTHESIA SYSTEM - Main Unit
 • Manufacturer