S/5 AESPIRE 7900 SMARTVENT ANESTHESIA SYSTEM - MAIN UNIT

Fabricante

Dispositivo con un nombre similar

Más información acerca de la data acá

  • Modelo / Serial
    Model Catalog: 1009-9012-000 (Lot serial: MANUFACTURER); Model Catalog: 1009-9012-000 (Lot serial: CONTACT); Model Catalog: 1009-9012-000 (Lot serial: >10 NUMBERS); Model Catalog: 1009-9002-000 (Lot serial: >10 NUMBERS); Model Catalog: 1009-9002-000 (Lot serial: MANUFACTURER); Model Catalog: 1009-9002-000 (Lot serial: CONTACT); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXL00153 AMXM00411); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXN00185 AMXN00499); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXM01179 AMXL00152); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXL00260 AMXL02044.); Model Catalog: 1009-9000-000 (Lot serial: AMXM00843 AMXM00845)
  • Descripción del producto
    S/5 AESPIRE 7900 SMARTVENT ANESTHESIA SYSTEM
  • Manufacturer